ซ่อมบำรุงรักษาระบบก๊าซธรรมชาติ
สำหรับอุตสาหกรรม
            จากประสบการณ์งานซ่อมบำรุงก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) สแกน อินเตอร์ ยังตรวจสอบ และซ่อมบำรุงให้แก่ระบบก๊าซธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรม สถานีวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ ระบบเครื่องมือวัด รวมถึงระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
รายการการดูแลรักษาและตรวจสอบระบบท่อก๊าซ
1.ตรวจสอบการรั่วซึมของก๊าซฯ
(Leak Test)
2.การตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ
(การยืด/หด/บิดตัว/การทรุดตัว)
3.ตรวจเช็คระบบการป้องกันการผุกร่อน
ของท่อใต้ดินหรือระบบ
Carthodic Protection(CP)
4.ตรวจเช็คระบบสายดิน
(Grounding)
5.ตรวจสอบสีท่อ /
การผุกร่อน / การกัดกร่อน
6.ตรวจระบบป้องกันฟ้าผ่า
7.ตรวจสอบอุปกรณ์วัด
ความดัน / Pressure Gauge
สนใจสินค้าและบริการของ สแกน อินเตอร์

สามารถติดต่อได้ที่ 02-276-9867 หรือ 065-510-8183
Email : Sales@scan-inter.com