รับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
(Solar System Installation)
การันตีผลงานผลงานคุณภาพและประสบการณ์ทีมงาน กว่า 15 ปี
การประเมินพื้นที่เบื้องต้นสำหรับผู้ที่สนใจติดตั้ง บริษัทกำหนดให้มีมาตรฐานการออกแบบ และการสำรวจพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเหมาะสมกับโครงสร้างจริงด้วยอุปกรณ์คุณภาพสูง
ใส่ใจทุกรายละเอียด ดูแลครอบคลุมทุกขั้นตอน การติดตั้ง
สำรวจภาพหลังคาละภาพถ่ายทาง
อากาศด้วยเครื่องมือมาตรฐาน
จำลองการติดตั้งโซลาร์เซลล์ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ชั้นนำ อาทิ Sketch Up,
Helioscope และ Pvsyst
ติดตั้งมิเตอร์ตรวจพฤติกรรม การใช้พลังงานของลูกค้า
เพื่อขนาดติดตั้งและอุปกรณ์ที่เหมาะสม
สำรวจพื้นที่จริงอย่างละเอียด เพื่อการออกแบบ
ระบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน
อุปกรณ์ติดตั้งชั้นนำ รับรองความปลอดภัยด้วยมาตรฐาน ISO            เทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบโซลาร์เซลล์ มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอุปกรณ์หลักที่เป็น หัวใจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ติดตั้งวันนี้รับ สิทธิประโยชน์ เหนือใครรับส่วนลด ตั้งแต่วันแรก
           รับเหมาก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar System Installation)

           ทุกการติดตั้ง ได้รับการออกแบบจากวิศวกรพลังงาน ที่ประสบการณ์ตรงกว่า 20 ปี ตั้งแต่การคัดเลือกอุปกรณ์ การติดตั้งที่ได้มาตรฐานระดับสากล มีการรับประกันโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าในการลงทุนเป็นสำคัญ
ขั้นตอนการรับเหมาก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ตัวอย่างโครงการของเรา

สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน สามโคก
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
กำลังการผลิต :
604.80 kWp
สนใจสินค้าและบริการของ สแกน อินเตอร์

สามารถติดต่อได้ที่ 02-276-9867 หรือ 065-510-8183
Email : Sales@scan-inter.com