บริการสินค้าเกี่ยวกับ
ก๊าซธรรมชาติ
Compressor
Dispenser
Hose
High Pressure Values
PRS
Other
High Pressure Valves - วาล์ว
Ball Valve
Product Applications and Specifications:
Topic
Detail
Product Standard
ISO 15500-1
Material
Stainless Steal
Working pressure
3,600 psig (250 bar)
Operating temperature
-40°C up to 200°C
Test pressure
6,000 psig (approximately 410 bar)
Application
Natural gas, oil and chemical
Thread Options
NPT
SAE
Any options requested by the customer
Dimension :
Series
Sizes
L1
MM/INCH
L2
MM/INCH
H1
MM/INCH
H2
MM/INCH
D1
MM/INCH
Port
Thread
BVT-83-0114NPV0260
1/4”
50.10
(1.972)
121.50
(4.783)
50
(1.969)
48.83
(1.923)
30
(1.181)
1/4"
FNPT
BVT-83-0112NPV0260
1/2”
72.70
(2.862)
166
(6.535)
65
(2.559)
73.95
(2.912)
37
(1.456)
1/2"
FNPT
BVT-83-0134NPV0260
3/4”
99.85
(3.931)
230
(9.075)
82
(3.228)
103.75
(4.085)
55.20
(2.205)
3/4"
FNPT
BVT-83-01112NPV0260
1-1/2”
135
(5.314)
296.50
(11.673)
138
(5.433)
131.50
(5.177)
95
(3.740)
1-1/2”
FNPT
BVT-83-0110NPV0260
1”
108.80
(4.283)
234
(9.212)
94.40
(3.716)
102.95
(4.053)
68
(2.671)
1"
FNPT
Check Valve
Product Applications and Specifications:
Dimension :
Series
Sizes
L1
MM/INCH
L1
MM/INCH
D
MM/INCH
W
MM/INCH
ID1
MM/INCH
ID2
MM/INCH
Port
Thread
CVT-83-0110NPV0260
1”
121
(2.284)
153.20
(6.031)
62
(2.440)
59.95
(2.881)
28.80
(1.133)
28.80
(1.133)
1"
FNPT
CVT-83-0134NPV0260
1/4”
92.95
(3.659)
20.85
(4.757)
120
(1.968)
46.10
(1.814)
23.05
(0.907)
23.05
(0.907)
1/4"
FNPT
CVT-83-0112NPV0260
1/2”
92.95
(3.659)
120.85
(4.757)
50
(1.968)
46.10
(1.814)
18.50
(0.728)
18.50
(0.728)
1/2"
FNPT
CVT-83-0114NPV0260
3/4”
44.65
(1.757)
21.6
(2.387)
21.55
(0.848)
19.95
(0.783)
11.35
(0.446)
11.35
(0.446)
3/4”
FNPT
Regulator
Product Applications and Specifications:
Dimension :
Model
A1
MM/INCH
A2
MM/INCH
A3
MM/INCH
A4
MM/INCH
A5
MM/INCH
A6
MM/INCH(Ø)
Port
Thread
SPL-CV-1500
196
(7.71)
70
(2.75)
56
(2.20)
76
(2.99)
64
(2.51)
75
(2.95)
3/4"
FNPT
Breakaway
Product Applications and Specifications:
Topic
Detail
Product Standard
ISO 15500-1
Material
Stainless Steal
Working pressure
3,600 psig (250 bar)
Operating temperature
-40°C up to 200°C
Test pressure
6,000 psig (approximately 410 bar)
Application
Natural gas, oil and chemical
Thread Options
NPT
SAE
Any options requested by the customer
Dimension :
Series
Sizes
L1
MM/INCH
L2
MM/INCH
L3
MM/INCH
W
MM/INCH
D
MM/INCH
ID1
MM/INCH
ID2
MM/INCH
Port
Thread
BWT-83-0334NPV0260
3/4” NPT
158.15
(6.226)
56.50
(2.224)
75.60
(2.976)
41. 55
(2.976)
52
(2.047)
23
(0.905)
23
(0.905)
3/4"
FNPT
BWT-83-0312NPV0260
1/2" NPT
123.20
(4.850)
44.50
(1.751)
56.45
(2.222)
31.55
(1.242)
46.60
(1.834)
18
(0.708)
18
(0.708)
1/2"
FNPT