รับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมน้ำมัน และก๊าซประสบการณ์กว่า 35 ปี One Stop Service ครบจบที่ สแกน อินเตอร์
ออกแบบและติดตั้งระบบก๊าซธรรมชาติ
สำหรับอุตสาหกรรม CNG และระบบ LNG
            สแกน อินเตอร์ ออกแบบและติดตั้งระบบก๊าซธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมทั้งรูปแบบก๊าซธรรมชาติอัดแรงดันสูง (Compressed Natural Gas หรือ CNG) และก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquified Natural Gas หรือ LNG) โดยคำนึงถึงการติดตั้งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และออกแบบการใช้งานให้สะดวกต่อผู้ปฏิบัติงาน (User friendly) ทั้งยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานการทำงานที่มีคุณภาพ และตรงตามเงื่อนไขของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างโครงการของเรา
Project
Description

จ้างเหมาออกแบบ วางระบบท่อก๊าซ และก่อสร้างสถานีรับก๊าซธรรมชาติอัดแรงดันสูงสำหรับอุตสาหกรรม (iCNG Gas Receiving Station)
Project Capacity

8,000,000 THB
Customer

บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด
สนใจสินค้าและบริการของ สแกน อินเตอร์

สามารถติดต่อได้ที่ 02-276-9867 หรือ 065-510-8183
Email : Sales@scan-inter.com