รับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมน้ำมัน และก๊าซประสบการณ์กว่า 35 ปี One Stop Service ครบจบที่ สแกน อินเตอร์
ออกแบบและติดตั้งระบบก๊าซธรรมชาติ
สำหรับอุตสาหกรรม CNG และระบบ LNG
            สแกน อินเตอร์ ออกแบบและติดตั้งระบบก๊าซธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมทั้งรูปแบบก๊าซธรรมชาติอัดแรงดันสูง (Compressed Natural Gas หรือ CNG) และก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquified Natural Gas หรือ LNG) โดยคำนึงถึงการติดตั้งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และออกแบบการใช้งานให้สะดวกต่อผู้ปฏิบัติงาน (User friendly) ทั้งยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานการทำงานที่มีคุณภาพ และตรงตามเงื่อนไขของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างโครงการของเรา
Project
Description

จ้างเหมาออกแบบ วางระบบท่อก๊าซ และก่อสร้างสถานีก๊าซธรรมชาติเหลวสำหรับอุตสาหกรรม (iLNG Gas Receiving Station)
Project Capacity

19,000,000 THB
Customer

บริษัท สหไทยอาวากระดาษ จำกัด
สนใจสินค้าและบริการของ สแกน อินเตอร์

สามารถติดต่อได้ที่ 02-276-9867 หรือ 065-510-8183
Email : Sales@scan-inter.com