รับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมน้ำมัน และก๊าซประสบการณ์กว่า 35 ปี One Stop Service ครบจบที่ สแกน อินเตอร์
บริการก่อสร้างอื่น ๆ
           สแกน อินเตอร์ ให้บริการครบทุกรูปแบบตั้งแต่การเริ่มออกแบบ ติดตั้ง ไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างวางท่อก๊าซธรรมชาติ สร้างสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซ สถานีบริการน้ำมัน และสถานี NGV จนกระทั่งงานตัดแยกสถานี งานรื้อถอนอุปกรณ์ แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบวิศวกรรม และปรับสภาพคืนพื้นที่อย่างสมบูรณ์
ตัวอย่างโครงการของเรา
Project
Description

งานจ้างซ่อมท่อก๊าซใต้ดิน สถานีบริการ NGV ปตท. รวมโชคนิมิตร
Project Capacity

1,300,000 THB
Customer

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
สนใจสินค้าและบริการของ สแกน อินเตอร์

สามารถติดต่อได้ที่ 02-276-9867 หรือ 065-510-8183
Email : Sales@scan-inter.com