รับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมน้ำมัน และก๊าซประสบการณ์กว่า 35 ปี One Stop Service ครบจบที่ สแกน อินเตอร์
บริการก่อสร้างอื่น ๆ
           สแกน อินเตอร์ ให้บริการครบทุกรูปแบบตั้งแต่การเริ่มออกแบบ ติดตั้ง ไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างวางท่อก๊าซธรรมชาติ สร้างสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซ สถานีบริการน้ำมัน และสถานี NGV จนกระทั่งงานตัดแยกสถานี งานรื้อถอนอุปกรณ์ แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบวิศวกรรม และปรับสภาพคืนพื้นที่อย่างสมบูรณ์
ตัวอย่างโครงการของเรา
Project
Description

งานตรวจสอบ งานติดตั้งระบบ Grounding งานทดสอบระบบ งานคืนสภาพพื้นที่
Project Capacity

50,000 THB
Customer

บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด
สนใจสินค้าและบริการของ สแกน อินเตอร์

สามารถติดต่อได้ที่ 02-276-9867 หรือ 065-510-8183
Email : Sales@scan-inter.com