บริการขนส่ง      การขนส่งที่เน้นให้บริการด้วยความหลากหลาย โดยมีเป้าหมายการให้บริการที่แตกต่างไปจากเดิม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม
     รถบรรทุกทั้งหมดมีคุณสมบัติเฉพาะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย โดยมีการติดตั้ง GPS ตรวจสอบเวลาทำงานจริง และกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบผู้ขับขี่และเส้นทางการขนส่ง


สถานที่ปฏิบัติงาน

มีประสบการณ์ในการขนส่งกว่า 15 ปี สาขาครอบคลุมทั่วประเทศ ด้วยรถที่มีให้บริการกว่า 300 คัน พร้อมบุคลากรมืออาชีพ และมีคุณภาพ มุ่งเน้นให้บริการที่เป็นเลิศ สร้างความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้า
รถหัวลาก
รถหางลาก
:
:
มาตรการการปฏิบัติงาน และความปลอดภัย
           ได้รับมาตรฐานระดับสากล ISO 9001:2015, ISO 39001:2012, ISO 45001:2018 และได้รับมาตรฐานคุณภาพบริการรถบรรทุก Q Mark
            ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจากกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทําางานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) จากทาง ปตท และรางวัลเหรียญทองสำหรับผู้รับเหมาขนส่ง NGV ยอดเยี่ยม ในปี 2018, 2022
มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง
สนใจสินค้าและบริการของ สแกน อินเตอร์

สามารถติดต่อได้ที่ 02-276-9867 หรือ 065-510-8183
Email : Sales@scan-inter.com