ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ

และติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบครบวงจร


            สแกน อินเตอร์ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ ให้เข้าไปพัฒนาพื้นที่บนหลังคากว่า 120,000 ตร.ม. ทั่วประเทศไทย เพื่อผลิตพลังงานสะอาดผ่านโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม

            บริษัทฯ เสนอการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปแก่ลูกค้า ให้เป็นเรื่องง่ายด้วยบริการที่ครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ไปจนถึงการขออนุญาต ด้วยมาตรฐานออกแบบจากวิศวกรรมพลังงานที่ดีที่สุด อุปกรณ์และมาตรฐานการติดตั้งคุณภาพสากล ควบคุมและตรวจสอบตามมาตรฐาน IEEE และติดตั้งโดยผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัย

            ทั้งนี้ สแกน อินเตอร์ มีทีมให้บริการตรวจสอบ (Monitoring) รวมถึงปฏิบัติการและซ่อมบำรุงรักษา (O&M) เพื่อช่วยรักษาประสิทธิภาพของแผงโซลาร์เซลล์และมีการผลิตไฟฟ้าที่ดีตลอด 25-30 ปี

           บริษัทฯ สามารถออกแบบบริการเพื่อตอบโจทย์การใช้ไฟฟ้า มีทีมงานคุณภาพพร้อมบริการฟรีในการให้คำปรึกษา เข้าสำรวจสถานที่ และดูแลจนมั่นใจว่าระบบจะปฏิบัติการได้อย่างเรียบร้อย

สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน สามโคก
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
กำลังการผลิต :
604.80 kWp
MAIN EQUIPMENT
สนใจสินค้าและบริการของ สแกน อินเตอร์

สามารถติดต่อได้ที่ 02-276-9867 หรือ 065-510-8183
Email : Sales@scan-inter.com