ธุรกิจยานยนต์
            บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) จับมือกับผู้ผลิตรถโดยสารจากประเทศจีน เพื่อจำหน่ายและซ่อมบำรุงรักษารถโดยสารในประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทได้รับสัมปทาน โครงการจัดหาและซ่อมบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ให้กับ ขสมก. จำนวน 489 คัน เป็นระยะเวลา 10 ปี เรามีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ ให้สะดวกสบายในการเดินทาง นอกจากนี้ ยังช่วยคืนอากาศบริสุทธิ์ให้กับชาวกรุงเทพฯ
ธุรกิจจำหน่ายรถโดยสาร
            สแกน อินเตอร์ ดำเนินธุรกิจจำหน่ายรถโดยสาร หลากหลายประเภท เช่น รถ Coach มินิบัส ทั้งในรูปแบบเครื่องยนต์ดีเซล NGV และไฟฟ้า (EV)
           บริษัทประสบความสำเร็จ ในการชนะการประมูลการจัดซื้อจัดจ้างรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) มูลค่ากว่า 1,800 ล้านบาท รถโดยสารที่จำหน่ายถูกออกแบบและตกแต่งด้วยวัสดุที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารตลอดการเดินทางตามประกาศกรมการขนส่งทางบก
ผลงานที่ผ่านมา
รถโดยสารปรับอากาศ
ใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติ
(NGV)
รถโดยสารขนาดเล็ก
ยี่ห้อ Bunluck (BLK)
รุ่น Panthera NGV
รถโดยสารขนาดเล็ก
ยี่ห้อ Bunluck (BLK)
รุ่น Panthera Diesel
สนใจสินค้าและบริการของ สแกน อินเตอร์

สามารถติดต่อได้ที่ 02-276-9867 หรือ 065-510-8183
Email : Sales@scan-inter.com