ธุรกิจขนส่ง
            ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการบริหารจัดการขนส่งสินค้า และวัตถุอันตรายต่างๆ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG), ก๊าซธรรมชาติ (NGV), ก๊าซไนโตรเจน (N2), ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ (CO2) และสินค้าทั่วไปที่บรรจุตู้คอนเทนเนอร์ ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้รับผิดชอบในการขนส่งสินค้าของบริษัทชั้นนำมากมาย อาทิ ปตท., Linde, SCG, Yusen เป็นต้น ผ่านพื้นที่ปฏิบัติการทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ พื้นที่ในจังหวัดปทุมธานี ระยอง และชลบุรี

           นอกจากนี้ ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านการขนส่งระดับสากล ตั้งแต่การฝึกอบรมพนักงานขับรถทุกคน ห้องควบคุมและตรวจสอบการทำงานบนท้องถนนของรถขนส่ง โดยทีมงานคุณภาพตลอด 24 ชั่วโมงผ่านระบบ GPS และการบันทึกภาพการทำงานตลอดเส้นทางขนส่ง (Real-Time) ของรถบรรทุก โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการทำงานเชิงป้องกัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการขนส่ง โดยตั้งเป้าหมายที่ "อุบัติเหตุเป็นศูนย์" (Zero Accident)
ลูกค้าของเรา
มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง
สนใจสินค้าและบริการของ สแกน อินเตอร์

สามารถติดต่อได้ที่ 02-276-9867 หรือ 065-510-8183
Email : Sales@scan-inter.com