ธุรกิจปฏิบัติการและซ่อมบำรุง (O&M)
           สแกน อินเตอร์ ให้บริการตรวจสอบ (Monitoring) รวมถึงปฏิบัติการและซ่อมบำรุงรักษา (O&M) เพื่อช่วยรักษาประสิทธิภาพของแผงโซลาร์เซลล์และมีการผลิตไฟฟ้าที่ดีตลอด 25-30 ปี             เราใช้อุปกรณ์คุณภาพ และเครื่องมือวัดที่ผ่านการสอบเทียบตามมาตรฐาน เพื่อความแม่นยำของการตรวจสอบระบบผลิตไฟฟ้า รวมถึงความปลอดภัยสำหรับการใช้งานภายในสถานที่อย่างต่อเนื่อง ให้แน่ใจว่าระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้ทำการติดตั้ง สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อการลงทุน 
ห้องควบคุม (Monitoring Room) พร้อมพนักงานตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมง
ตัวอย่างการตรวจสอบและรายงานผล
Operation & Maintenance (O&M)
SOLAR PANEL CLEANING (การล้างแผง)
PV MODULE SYSTEM INSPECTION (การตรวจสอบแผง)
STRUCTURE INSPECTION (การตรวจสอบโครงสร้าง)
INVERTER INSPECTION (การตรวจสอบ Inverter)
MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB) INSPECTION (การตรวจสอบตู้ MDB)
COMBINER ARRAY BOX INSPECTION (การตรวจสอบกล่องรวมสายไฟฟ้า)
CCTV SYSTEM INSPECTION (การตรวจสอบกล้องวงจรปิด)
PUMP STATION INSPECTION (การตรวจสอบระบบน้ำล้างแผง)
สนใจสินค้าและบริการของ สแกน อินเตอร์

สามารถติดต่อได้ที่ 02-276-9867 หรือ 065-510-8183
Email : Sales@scan-inter.com