ธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับ

อุตสาหกรรม (iCNG/iLNG)

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรม (iCNG/iLNG)
           ด้วยเสถียรภาพด้านราคาเชื้อเพลิง ส่งผลให้กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่นอกแนวท่อก๊าซ ตกลงเลือกใช้ก๊าซธรรมชาติ ทดแทนเชื้อเพลิงเดิมเช่น LPG น้ำมันเตา ถ่านหิน เป็นต้น เนื่องจากก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงที่มีราคาถูกกว่า ไม่ผันผวนมีเสถียรภาพชัดเจน และยังเป็นเชื้อเพลิงสะอาด ช่วยลดการปล่อย CO2
           สแกน อินเตอร์ คิดค้น และประดิษฐ์นวัตกรรมระดับประเทศด้านระบบลดแรงดันก๊าซธรรมชาติ (PRS: Pressure Reducing System) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะโดยยังคงประสิทธิภาพของค่าความร้อนและประสิทธิภาพในการเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์ตลอดจนมาตรฐาน การบริการ ความปลอดภัยและชีวอนามัยองค์การขนส่ง และซ่อมบำรุงรักษาให้มั่นใจ ถึงความต่อเนื่องของการใช้ iCNG โดยไม่สะดุด
           ปัจจุบันธุรกิจ iCNG และ iLNG ได้รับความสนใจจนกระทั่งบริษัทฯ มีพันธมิตรธุรกิจลำดับต้น ๆ จากประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น Toho Gas, Shizuoka Gas และ Osaka Gas เตรียมพร้อมต่อยอดธุรกิจขึ้นแท่นเครือข่ายก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
ขั้นตอนการผลิตก๊าซธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรม
Pressure Reducing System (PRS)
ได้รับสิทธิบัตรในการคิดค้นเครื่องลดแรงดันสำหรับก๊าซที่ใช้ในอุตสาหกรรม
      
      
สนใจสินค้าและบริการของ สแกน อินเตอร์

สามารถติดต่อได้ที่ 02-276-9867 หรือ 065-510-8183
Email : Sales@scan-inter.com