ธุรกิจซ่อมบำรุงสถานีก๊าซธรรมชาติ

ธุรกิจซ่อมบำรุงก๊าซธรรมชาติ
           ประสบการณ์ด้านก๊าซธรรมชาติแรงดันสูงกว่า 20 ปีของ สแกน อินเตอร์ จึงได้รับความไว้วางใจจาก ปตท. และผู้ประกอบการภาคเอกชน ให้รับเหมาซ่อมบำรุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV Station) กว่า 158 สถานี ทั่วประเทศคิดเป็น 75% ของสถานี NGV ทั้งหมดของประเทศ
           ทีมงานซ่อมบำรุงฯ พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงตลอด 365 วัน เพื่อให้ลูกค้าสามารถจำหน่าย NGV ได้อย่างต่อเนื่อง
สนใจสินค้าและบริการของ สแกน อินเตอร์

สามารถติดต่อได้ที่ 02-276-9867 หรือ 065-510-8183
Email : Sales@scan-inter.com