ธุรกิจผลิตก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
(สถานีบริการก๊าซธรรมชาติเอกชน)
ธุรกิจผลิตก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
(สถานีบริการก๊าซธรรมชาติเอกชน)
           บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน (Private Mother Station: PMS) โดยให้บริการอัดก๊าซธรรมชาติให้รถขนส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อขนส่งไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) นอกแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติหรือสถานีลูก (Daughter Station) รวมถึงดำเนินการปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดก่อนที่จะนำไปใช้ในส่วนอื่นๆ ต่อไป โดยมีลูกค้า คือ ปตท.
สนใจสินค้าและบริการของ สแกน อินเตอร์

สามารถติดต่อได้ที่ 02-276-9867 หรือ 065-510-8183
Email : Sales@scan-inter.com