ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสถานี

และเดินท่อก๊าซธรรมชาติ

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสถานีและเดินท่อก๊าซ
           สแกน อินเตอร์ เริ่มต้นดำเนินธุรกิจจากการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโรงงาน สถานีน้ำมัน และคลังน้ำมันมากกว่า 35 ปีที่แล้ว ปัจจุบันด้วยศักยภาพของวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมพลังงาน จึงส่งผลให้ สแกน อินเตอร์ ขยายธุรกิจก่อสร้างไปหลากหลายแขนง ทั้งสถานีก๊าซธรรมชาติ ระบบท่อก๊าซธรรมชาติ และงานระบบก๊าซอุตสาหกรรมต่าง ๆ ครบวงจร
           ปัจจุบัน สแกน อินเตอร์ ดำเนินการก่อสร้างสถานีน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ งานเดินระบบท่อก๊าซธรรมชาติและก๊าซอุตสาหกรรมไปแล้วมากกว่า 320 โครงการ เป็นมูลค่ารวมกว่า 5,577 ล้านบาท
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
ลูกค้า
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการ
ก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท.ไชโย เอ็นจีวี


ลูกค้า
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการ
วางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยัง บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ เมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

สถานีรับก๊าซ
ลูกค้า
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการ
ปรับปรุงสถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์


ลูกค้า
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการ
โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยัง บริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด

ลูกค้า
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการ
ปรับปรุงสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซฯ บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย)

สนใจสินค้าและบริการของ สแกน อินเตอร์

สามารถติดต่อได้ที่ 02-276-9867 หรือ 065-510-8183
Email : Sales@scan-inter.com