ธุรกิจยานยนต์
            บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) จับมือกับผู้ผลิตรถโดยสารจากประเทศจีน เพื่อจำหน่ายและซ่อมบำรุงรักษารถโดยสารในประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทได้รับสัมปทาน โครงการจัดหาและซ่อมบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ให้กับ ขสมก. จำนวน 489 คัน เป็นระยะเวลา 10 ปี เรามีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ ให้สะดวกสบายในการเดินทาง นอกจากนี้ ยังช่วยคืนอากาศบริสุทธิ์ให้กับชาวกรุงเทพฯ
ธุรกิจซ่อมบำรุงรถโดยสาร
ธุรกิจซ่อมบำรุงรถโดยสาร
           บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกให้ซ่อมแซมบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ให้กับ ขสมก. จำนวน 489 คัน มูลค่ากว่า 2,400 ล้านบาท ซึ่งเป็นรถเมล์สาธารณะรุ่นใหม่ ทดแทนรุ่นเดิมที่เสื่อมสภาพเพื่อให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

           ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานของการเป็นผู้ติดตั้งและซ่อมบำรุงรถ NGV ทุกประเภท รวมทั้งทีมงานคุณภาพกว่า 120 ชีวิต ให้บริการพร้อมทั้งคำปรึกษาทางด้านเทคนิคการซ่อมบำรุงรักษารถโดยสาร เพื่อให้รถโดยสารมีคุณภาพเข้ามาวิ่งให้บริการแก่คนกรุงเทพฯ ภายใต้มาตรฐานการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น ให้รถเมล์อยู่ในสภาพพร้อมให้บริการตลอดเวลา
สนใจสินค้าและบริการของ สแกน อินเตอร์

สามารถติดต่อได้ที่ 02-276-9867 หรือ 065-510-8183
Email : Sales@scan-inter.com